Ziyaret Detay

Yalın Üretim Teknikleri

Yalın Üretim Teknikleri

Yalın Yönetim, herhangi bir süreçte israfı ortadan kaldıran ve daha fazla değer yaratılmasını sağlayan en önemli araçlardan biridir. Yalın Üretim Teknikleri, tipik olarak bir üretim ortamında kullanılır ve Yalın eğitim kurslarındaki çoğu örnek, bu tür süreçlerde Yalın tekniklerin uygulanmasına odaklanır. Gerçek şu ki, Yalın teknikler herhangi bir ortamda kullanılabilir. Yalın, problem çözme yaklaşımının bir parçasıdır çünkü israfı ortadan kaldırmak, herhangi bir süreçteki problemleri çözmek için uzun bir yol kat eder. Yalın üretim tekniklerinin bazıları aşağıdaki gibidir:

Kaizen

Kaizen'in amacı, iş süreçlerini çeşitli şekillerde iyileştirmektir. Kaizen, iyileştirme veya işleri daha iyi yapma anlamına gelen bir Japonca kelimedir. Kaizen kelimesi "Sürekli İyileştirme" anlamına gelir. "Değiştirmek" veya "düzeltmek" anlamına gelen Japonca "kai" ve "iyi" anlamına gelen "zen" sözcüklerinin birleşimidir.

Poka-Yoke

Yalın tekniklerin ikincisi olan Poka-Yoke'nin amacı, hataların veya kusurların oluşmasını önlemektir. Hataları önlemek için çok çeşitli ustaca cihazlar kullanılır. Poka-Yoke, aynı zamanda, Üretim, Müşteri Hizmetleri, vb.'nin tüm yönlerinde "Hataya Karşı Önleme" Japon yaklaşımı olan “Hata Düzeltme” olarak da bilinir. Hataların diğerlerinden açıkça farklı olmasını sağlayan görsel sinyalleri kullanır. Poka-Yoke, en önemli yalın üretim tekniklerden biridir.

5S

Tüm yalın teknikler arasında 5S, organize etmeye odaklanan tekniktir. 5S'in amacı, boşa harcanan zamanı ve hareketi mikro düzeyde azaltmaktır. Aletlerin, parçaların ve diğer nesnelerin bilinen, optimum konumlarda olmasını sağlayan düzenli bir temizlik yaklaşımıdır. Aslında, iş yerinizi oluşturmak ve sürdürmek için bir çerçevedir. 5S: Ayıklama, Düzenleme, Temizlik, Disiplin, Süreklilik. Ayıklama eylemi, tüm gereksiz araçların ve diğer öğelerin işyerinden kaldırılması anlamına gelir. 

Düzenleme ise, gerekli tüm öğelerin hareket israfını en aza indiren konumlara yerleştirilmesi anlamına gelir. Örneğin, sık kullanılan aletler iş istasyonunun yakınına yerleştirilirken, daha az kullanılan aletler iş istasyonundan uzaktaki depoya yerleştirilir. Temizleme, işyerinin temiz ve düzenli tutulması anlamına gelir. Daha sonra disiplin, bir iş istasyonundaki tüm süreçlerin standartlaştırılması anlamına gelir. Son olarak, süreklilik, iş istasyonunu kullanan çalışanların önceki dört S'de belirlenen standardı koruduğu anlamına gelir.

Kanban

Yalın tekniklerin dördüncüsü olan Kanban'ın amacı, birçok alanda iyileştirmeyi teşvik ederken, üretimi programlamak ve süreçteki işi en aza indirmektir. Kanban, ürünler aşağı akışlı bir işlem tarafından geri çekildiğinde bir sinyal gönderen küçük bir stok noktası (genellikle WorkCentre üretiminde) oluşturur.

Jidoka

Jidoka, otonomasyon olarak Türkçeleştirilir ve problemleri ortaya çıkarma esasına dayanır. Jidoka, gerçek mükemmelliğe ulaşılmasına yardımcı olabilecek en önemli yalın ilkelerden biridir.

Heijunka

Heijunka, yalın tekniklerin sonuncusudur. Heijunka, hem hacim hem de ürün karışımına göre üretimin dengelenmesidir. Bu sistem, ürünleri müşteri siparişlerinin gerçek akışına göre oluşturmaz. Heijunka, bir dönemdeki toplam sipariş hacmini alır ve bunları eşitler, böylece her gün aynı miktar ve karışım yapılır. Üretim tesviye, yumuşatma demektir.